Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 559.265 € 1.396.265 € -837.000
Ontrekking aan reserves € -2.756.265 € -3.949.265 € 1.193.000
Totaal € -2.197.000 € -2.553.000 € 356.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met de toevoeging van de extra dividenduitkering van  € 837.000,-.  Deze is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022 die ter besluitvorming voorligt in de algemene vergadering van 30 juni 2022

Onttrekking aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met de onttrekking uit de reserve voor de niet-beinvloedbare kosten van € 1.193.000,- .  Deze zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022 die ter besluitvorming voorligt in de algemene vergadering van 30 juni 2022