Sitemap

Monitor mei 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3
Overzicht prestaties 2022 Blz. 4
Begroting 2022 per programma Blz. 5
Toelichting begroting 2022 per programma Blz. 6
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022 Blz. 7
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022 Blz. 8
Investeringen 2022 Blz. 9
Toelichting Investeringen 2022 Blz. 10
Programma Afvalwaterketen Blz. 11
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14
Toelichting programma Afvalwaterketen externe kosten & opbrengsten Blz. 15
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen Blz. 16
Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen Blz. 17
Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen Blz. 18
Toelichting rente en afschrijving programma Afvalwaterketen Blz. 19
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 20
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 21
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 22
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 23
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
Gezuiverd afvalwater Blz. 26
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 27
Doelstellingen Blz. 28
Voldoende capaciteit Blz. 29
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 30
PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele Blz. 31
PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp Blz. 32
PRJ1223Q Renovatie rg Arnemuiden Blz. 33
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 34
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 35
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 36
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 37
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 38
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 39
PRJ1521A Relinen afvalwaterleidingen perc 1SD Blz. 40
PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV Blz. 41
Zuiveren van afvalwater Blz. 42
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 43
PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz Blz. 44
PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren Blz. 45
PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W Blz. 46
PRJ1233L... Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP Blz. 47
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 48
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 49
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 50
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 51
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 52
Verwerken van reststromen Blz. 53
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 54
Programma Waterkeringen Blz. 55
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 56
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 57
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 58
Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten Blz. 59
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen Blz. 60
Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen Blz. 61
Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen Blz. 62
Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen Blz. 63
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 64
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 65
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 66
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 67
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
Waterveiligheid Blz. 70
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 71
Doelstellingen Blz. 72
Primaire keringen op orde brengen Blz. 73
PRJ1011 HWBP Emanuelpld Blz. 74
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) Blz. 75
PRJ1440B Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2021 Blz. 76
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 77
PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee Blz. 78
PRJ1440C Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2022 Blz. 79
Primaire keringen in stand houden Blz. 80
PRJ1556 Aankoop primaire waterkeringen 2022 Blz. 81
Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden Blz. 82
Prestatieboom Omgeving Blz. 83
Strategisch effect Omgeving Blz. 84
Doelstellingen Blz. 85
Omgeving Blz. 86
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
Omgeving Blz. 89
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 90
Programma Watersystemen Blz. 91
Totaal Programma Watersystemen Blz. 92
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 93
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 94
Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten Blz. 95
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen Blz. 96
Toelichting personeelslasten programma Watersystemen Blz. 97
Toelichting personeelslasten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen Blz. 98
Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen Blz. 99
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 100
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 101
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 102
Prestatieboom Gezond water Blz. 103
Strategisch effect Gezond water Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) Blz. 106
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 107
Doelstellingen Blz. 108
Chemische waterkwaliteit Blz. 109
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 110
Leefruimte voor biologie Blz. 111
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 112
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 113
PRJ1168C Kruispolder Blz. 114
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 115
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 116
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 117
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 118
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 119
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 120
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 121
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 122
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 123
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 124
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 125
Doelstellingen Blz. 126
Beperken wateroverlast Blz. 127
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Inrichten van het watersysteem Blz. 130
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 131
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 132
PRJ1153J Gemaal de Luyster Blz. 133
PRJ1168C Kruispolder Blz. 134
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 135
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 136
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 137
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 138
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 139
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 140
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 141
PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand Blz. 142
PRJ1459A Baggeren Stierskreek Blz. 143
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 144
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 145
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 146
PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 Blz. 147
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 148
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 149
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 150
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 151
PRJ1129 Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting Blz. 152
In stand houden van het watersysteem Blz. 153
PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland Blz. 154
PRJ1153O Krooshekreiniger pg Postweg Blz. 155
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 156
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Optimaal gebruik Blz. 159
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 160
Doelstellingen Blz. 161
Gewenste waterpeilen Blz. 162
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 163
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 164
PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem Blz. 165
PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud Blz. 166
PRJ1168C Kruispolder Blz. 167
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 168
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 169
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 170
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 171
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 172
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 173
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 174
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 175
PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene Blz. 176
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 177
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 178
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 179
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 180
PRJ1129 Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting Blz. 181
Verantwoord gebruik van water Blz. 182
Zoetwaterbeschikbaarheid Blz. 183
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 184
Water in de stad Blz. 185
Grondwater Blz. 186
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 187
Programma Wegen Blz. 188
Totaal Programma Wegen Blz. 189
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 190
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 191
Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten Blz. 192
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen Blz. 193
Toelichting personeelslasten programma Wegen Blz. 194
Toelichting personeelslasten programma Wegen risico's en ontwikkelingen Blz. 195
Toelichting rente en afschrijving programma Wegen Blz. 196
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 197
Investeringen Programma Wegen Blz. 198
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 199
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 200
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 201
Doelstellingen Blz. 202
Verkeersveiligheid Blz. 203
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 204
Doelstellingen Blz. 205
Veilige fietsroutes Blz. 206
PRJ1497B Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg Blz. 207
PRJ1497C Verbreding fietspad Langendijk Blz. 208
Veilige inrichting van de weg Blz. 209
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 210
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 211
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 212
Veilige staat van de weg Blz. 213
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 214
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 215
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 216
PRJ1514A Gr.onderh.kunstwerken wegen 2021 Blz. 217
PRJ1525 Reconstructies wegen 2022 Blz. 218
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 219
Veilig rijgedrag Blz. 220
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 221
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 222
Doelstellingen Blz. 223
Bereikbaarheid Blz. 224
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
Bereikbaarheid Blz. 227
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 228
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 229
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 230
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 231
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 232
Prestatieboom Omgeving Blz. 233
Strategisch effect Omgeving Blz. 234
Doelstellingen Blz. 235
Omgeving Blz. 236
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 237
Doelstellingen Blz. 238
Omgeving Blz. 239
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 240
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 241
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 242
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 243
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 244
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 245
Toelichting programma Bestuur en Organisatie externe kosten & opbrengsten Blz. 246
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen Blz. 247
Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie Blz. 248
Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen Blz. 249
Toelichting rente en afschrijving programma Bestuur en Organisatie Blz. 250
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 251
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 252
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 253
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak Blz. 254
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak Blz. 255
Doelstellingen Blz. 256
Dienstverlening en draagvlak Blz. 257
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak Blz. 258
Doelstellingen Blz. 259
Dienstverlening en draagvlak Blz. 260
Prestatieboom Medewerkers Blz. 261
Strategisch effect Medewerkers Blz. 262
Doelstellingen Blz. 263
Medewerkers Blz. 264
Tactische doelstellingen Medewerkers Blz. 265
Doelstellingen Blz. 266
Medewerkers Blz. 267
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 Blz. 268
PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022 Blz. 269
Prestatieboom Faciliteiten Blz. 270
Strategisch effect Faciliteiten Blz. 271
Doelstellingen Blz. 272
Faciliteiten Blz. 273
Tactische doelstellingen Faciliteiten Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Fysieke werkomgeving Blz. 276
PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021 Blz. 277
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels Blz. 278
PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021 Blz. 279
PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort Blz. 280
PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022 Blz. 281
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 Blz. 282
Digitale werkomgeving Blz. 283
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 284
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig Blz. 285
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig Blz. 286
Doelstellingen Blz. 287
Democratisch en rechtmatig Blz. 288
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig Blz. 289
Doelstellingen Blz. 290
Democratisch en rechtmatig Blz. 291
Belastingen en financiën Blz. 292
Totaal Belastingen en financiën Blz. 293
Overzicht prestaties Belastingen en financiën Blz. 294
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 295
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 296
Prestatieboom Belastingen en financiën Blz. 297
Strategisch effect Belastingen en financiën Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
Belastingen en financiën Blz. 300
Tactische doelstellingen Belastingen en financiën Blz. 301
Doelstellingen Blz. 302
Belastingen en financiën Blz. 303
Projecten Blz. 304
Overkoepelende thema's Blz. 305
Totaal Overkoepelende thema's Blz. 306
Overzicht prestaties Overkoepelende thema's Blz. 307
Exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 308
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 309
Investeringen Overkoepelende thema's Blz. 310
Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's Blz. 311
Prestatieboom Overkoepelende thema's Blz. 312
Strategisch effect Overkoepelende thema's Blz. 313
Doelstellingen Blz. 314
Klimaatadaptatie Blz. 315
Duurzame energie en circulaire economie Blz. 316
Leefomgeving Blz. 317
Innovatie en kennis Blz. 318
Crisisbeheersing Blz. 319
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's Blz. 320
Doelstellingen Blz. 321
Duurzame energie Blz. 322
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 323
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 324
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 325
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 326
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 327
PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen Blz. 328
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 329
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 330
PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland Blz. 331
PRJ1153O Krooshekreiniger pg Postweg Blz. 332
Circulaire economie Blz. 333
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 334
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 335
PRJ1525 Reconstructies wegen 2022 Blz. 336
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 337
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 338
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 339
Reserves Blz. 340
Reserves Blz. 341
Toelichting reserves Blz. 342
Investeringen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap