Privacy statement

Het waterschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van waterschapstaken en diensten die wij aan u leveren.
Het waterschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf het waterschap actief ter beschikking stelt via brief- of emailverkeer, maar ook via de website van het waterschap of gegevens die via applicaties van andere overheden of derden ter beschikking komen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons onder meer aan de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
  • Minimale gegevensverwerking. Dat wil zeggen dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen.
  • Persoonsgegeven worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.