Sitemap

Monitor september 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3
Overzicht prestaties 2022 Blz. 4
Begroting 2022 per programma (bedragen in euro's) Blz. 5
Toelichting begroting 2022 per programma Blz. 6
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2022 ten opzichte van begroting 2022 Blz. 7
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2022 ten opzichte van begroting 2022 Blz. 8
Investeringen 2022 Blz. 9
Toelichting Investeringen 2022 Blz. 10
Programma Afvalwaterketen Blz. 11
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14
Toelichting programma Afvalwaterketen externe kosten & opbrengsten Blz. 15
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen Blz. 16
Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen Blz. 17
Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen Blz. 18
Toelichting rente en afschrijving programma Afvalwaterketen Blz. 19
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 20
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 21
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 22
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 23
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
Gezuiverd afvalwater Blz. 26
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 27
Doelstellingen Blz. 28
Voldoende capaciteit Blz. 29
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 30
PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele Blz. 31
PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp Blz. 32
PRJ1223Q Renovatie rg Arnemuiden Blz. 33
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 34
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 35
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 36
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 37
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 38
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 39
PRJ1521A Relinen afvalwaterleidingen perc 1SD Blz. 40
PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV Blz. 41
Zuiveren van afvalwater Blz. 42
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 43
PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz Blz. 44
PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren Blz. 45
PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W Blz. 46
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 47
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 48
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 49
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 50
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 51
Verwerken van reststromen Blz. 52
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 53
Programma Waterkeringen Blz. 54
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 55
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 56
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 57
Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten Blz. 58
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen Blz. 59
Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen Blz. 60
Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen Blz. 61
Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen Blz. 62
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 63
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 64
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 65
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 66
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 67
Doelstellingen Blz. 68
Waterveiligheid Blz. 69
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
Primaire keringen op orde brengen Blz. 72
PRJ1011 HWBP Emanuelpld Blz. 73
PRJ1440B Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2021 Blz. 74
PRJ1440C Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2022 Blz. 75
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 76
PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee Blz. 77
PRJ1176C Aanpassingen getijdenduiker Blz. 78
Primaire keringen in stand houden Blz. 79
PRJ1556 Aankoop primaire waterkeringen 2022 Blz. 80
Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden Blz. 81
Prestatieboom Omgeving Blz. 82
Strategisch effect Omgeving Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
Omgeving Blz. 85
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 86
Doelstellingen Blz. 87
Omgeving Blz. 88
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 89
Programma Watersystemen Blz. 90
Totaal Programma Watersystemen Blz. 91
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 92
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 93
Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten Blz. 94
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen Blz. 95
Toelichting personeelslasten programma Watersystemen Blz. 96
Toelichting personeelslasten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen Blz. 97
Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen Blz. 98
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 99
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 100
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 101
Prestatieboom Gezond water Blz. 102
Strategisch effect Gezond water Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) Blz. 105
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Chemische waterkwaliteit Blz. 108
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 109
Leefruimte voor biologie Blz. 110
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 111
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 112
PRJ1168C Kruispolder-voorbereiding Blz. 113
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 114
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 115
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 116
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 117
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 118
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 119
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 120
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 121
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 122
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 123
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
Beperken wateroverlast Blz. 126
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 127
Doelstellingen Blz. 128
Inrichten van het watersysteem Blz. 129
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 130
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 131
PRJ1129 Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting Blz. 132
PRJ1153J Gemaal de Luyster Blz. 133
PRJ1168C Kruispolder-voorbereiding Blz. 134
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 135
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 136
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 137
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 138
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 139
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 140
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 141
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 142
PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand Blz. 143
PRJ1459A Baggeren Stierskreek Blz. 144
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 145
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 146
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 147
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 148
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 149
PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 Blz. 150
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 151
In stand houden van het watersysteem Blz. 152
PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland Blz. 153
PRJ1153O Krooshekreiniger pg Postweg Blz. 154
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 155
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
Optimaal gebruik Blz. 158
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
Gewenste waterpeilen Blz. 161
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 162
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 163
PRJ1129 Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting Blz. 164
PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem Blz. 165
PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud Blz. 166
PRJ1168C Kruispolder-voorbereiding Blz. 167
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 168
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 169
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 170
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 171
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 172
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 173
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 174
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 175
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof Blz. 176
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 177
PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene Blz. 178
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 179
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 180
Verantwoord gebruik van water Blz. 181
Zoetwaterbeschikbaarheid Blz. 182
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 183
Water in de stad Blz. 184
Grondwater Blz. 185
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 186
Programma Wegen Blz. 187
Totaal Programma Wegen Blz. 188
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 189
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 190
Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten Blz. 191
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen Blz. 192
Toelichting personeelslasten programma Wegen Blz. 193
Toelichting personeelslasten programma Wegen risico's en ontwikkelingen Blz. 194
Toelichting rente en afschrijving programma Wegen Blz. 195
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 196
Investeringen Programma Wegen Blz. 197
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 198
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 199
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 200
Doelstellingen Blz. 201
Verkeersveiligheid Blz. 202
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 203
Doelstellingen Blz. 204
Veilige fietsroutes Blz. 205
PRJ1497B Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg Blz. 206
PRJ1497C Verbreding fietspad Langendijk Blz. 207
Veilige inrichting van de weg Blz. 208
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 209
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 210
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 211
Veilige staat van de weg Blz. 212
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 213
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 214
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 215
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 216
PRJ1514A Gr.onderh.kunstwerken wegen 2021 Blz. 217
PRJ1525 Reconstructies wegen 2022 Blz. 218
Veilig rijgedrag Blz. 219
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 220
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 221
Doelstellingen Blz. 222
Bereikbaarheid Blz. 223
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
Bereikbaarheid Blz. 226
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 227
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 228
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 229
PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost Blz. 230
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 231
Prestatieboom Omgeving Blz. 232
Strategisch effect Omgeving Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
Omgeving Blz. 235
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 236
Doelstellingen Blz. 237
Omgeving Blz. 238
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 239
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 240
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 241
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 242
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 243
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 244
Toelichting programma Bestuur en Organisatie externe kosten & opbrengsten Blz. 245
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen Blz. 246
Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie Blz. 247
Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen Blz. 248
Toelichting rente en afschrijving programma Bestuur en Organisatie Blz. 249
Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden Blz. 250
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 251
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 252
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak Blz. 253
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak Blz. 254
Doelstellingen Blz. 255
Dienstverlening en draagvlak Blz. 256
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak Blz. 257
Doelstellingen Blz. 258
Dienstverlening en draagvlak Blz. 259
Prestatieboom Medewerkers Blz. 260
Strategisch effect Medewerkers Blz. 261
Doelstellingen Blz. 262
Medewerkers Blz. 263
Tactische doelstellingen Medewerkers Blz. 264
Doelstellingen Blz. 265
Medewerkers Blz. 266
PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022 Blz. 267
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 Blz. 268
Prestatieboom Faciliteiten Blz. 269
Strategisch effect Faciliteiten Blz. 270
Doelstellingen Blz. 271
Faciliteiten Blz. 272
Tactische doelstellingen Faciliteiten Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
Fysieke werkomgeving Blz. 275
PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021 Blz. 276
PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022 Blz. 277
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels Blz. 278
PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021 Blz. 279
PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort Blz. 280
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 Blz. 281
Digitale werkomgeving Blz. 282
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 283
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig Blz. 284
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig Blz. 285
Doelstellingen Blz. 286
Democratisch en rechtmatig Blz. 287
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig Blz. 288
Doelstellingen Blz. 289
Democratisch en rechtmatig Blz. 290
Belastingen en financiën Blz. 291
Totaal Belastingen en financiën Blz. 292
Overzicht prestaties Belastingen en financiën Blz. 293
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 294
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 295
Prestatieboom Belastingen en financiën Blz. 296
Strategisch effect Belastingen en financiën Blz. 297
Doelstellingen Blz. 298
Belastingen en financiën Blz. 299
Tactische doelstellingen Belastingen en financiën Blz. 300
Doelstellingen Blz. 301
Belastingen en financiën Blz. 302
Projecten Blz. 303
Overkoepelende thema's Blz. 304
Totaal Overkoepelende thema's Blz. 305
Overzicht prestaties Overkoepelende thema's Blz. 306
Exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 307
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 308
Investeringen Overkoepelende thema's Blz. 309
Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's Blz. 310
Prestatieboom Overkoepelende thema's Blz. 311
Strategisch effect Overkoepelende thema's Blz. 312
Doelstellingen Blz. 313
Klimaatadaptatie Blz. 314
Duurzame energie en circulaire economie Blz. 315
Leefomgeving Blz. 316
Innovatie en kennis Blz. 317
Crisisbeheersing Blz. 318
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's Blz. 319
Doelstellingen Blz. 320
Duurzame energie Blz. 321
PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland Blz. 322
PRJ1153O Krooshekreiniger pg Postweg Blz. 323
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 324
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 325
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 326
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 327
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 328
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 329
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 330
PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen Blz. 331
Circulaire economie Blz. 332
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 333
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 334
PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 Blz. 335
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 Blz. 336
PRJ1525 Reconstructies wegen 2022 Blz. 337
PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw Blz. 338
Reserves Blz. 339
Reserves Blz. 340
Toelichting reserves Blz. 341
Investeringen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap