Sitemap

Sitemap

Monitor september 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3  
Overzicht prestaties 2019 Blz. 4  
Begroting 2019 per programma Blz. 5  
Toelichting begroting 2019 per programma Blz. 6  
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2019 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 7  
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2019 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 8  
Investeringen 2019 Blz. 9  
Toelichting Investeringen 2019 Blz. 10  
Programma Afvalwaterketen Blz. 11  
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12  
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13  
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14  
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 15  
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 16  
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 17  
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 18  
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Gezuiverd afvalwater Blz. 21  
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Vuilemissie overstorten beperkt door realisatie en borging afgesproken afvoercapaciteit Blz. 24  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 25  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 26  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat Driekwartwg Blz. 27  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 28  
PRJ1228 Amov.rwzi Groedeub rwzi Bres Blz. 29  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 30  
PRJ1245 Rwzi Retranchement uitbreiding hydr Blz. 31  
PRJ1246 Rwzi Oostburg uitbreiding hydraulis Blz. 32  
Afvalwater gezuiverd ten behoeve van ecologische doelen Blz. 33  
PRJ1228 Amov.rwzi Groedeub rwzi Bres Blz. 34  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.beluchttank Blz. 35  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 36  
PRJ1241A Groot ond. zuivering Westerschouwen Blz. 37  
PRJ1245 Rwzi Retranchement uitbreiding hydr Blz. 38  
PRJ1246 Rwzi Oostburg uitbreiding hydraulis Blz. 39  
PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi Blz. 40  
Verwerking reststromen (waaronder slib) binnen wet- en regelgeving Blz. 41  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 42  
Geen overlast van transporteren en zuiveren afvalwater Blz. 43  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 44  
PRJ1214 rpg Yerseke Groenix v Zoelenstraat Blz. 45  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 46  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 47  
PRJ1223K Renovatie rg s Heerenhoek Blz. 48  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat Driekwartwg Blz. 49  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 50  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 51  
Prestatieboom duurzame taakuitoefening Blz. 52  
Strategisch effect duurzame taakuitoefening Blz. 53  
Doelstellingen Blz. 54  
De afvalwaterketen is duurzaam Blz. 55  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 56  
Tactische doelstellingen duurzame taakuitoefening Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Opwekking duurzame energie geoptimaliseerd en efficiënter gebruik energie Blz. 59  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 60  
PRJ1214 rpg Yerseke Groenix v Zoelenstraat Blz. 61  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 62  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 63  
PRJ1223K Renovatie rg s Heerenhoek Blz. 64  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat Driekwartwg Blz. 65  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 66  
PRJ1228 Amov.rwzi Groedeub rwzi Bres Blz. 67  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.beluchttank Blz. 68  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 69  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 70  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 71  
PRJ1241A Groot ond. zuivering Westerschouwen Blz. 72  
PRJ1245 Rwzi Retranchement uitbreiding hydr Blz. 73  
PRJ1246 Rwzi Oostburg uitbreiding hydraulis Blz. 74  
Terugwinning grondstoffen uit afvalwater Blz. 75  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 76  
Beperken gebruik chemicaliën Blz. 77  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 78  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 79  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 80  
Programma Waterkeringen Blz. 81  
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 82  
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 83  
Totaal programma Waterkeringen Blz. 84  
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 85  
Investeringen programma Waterkeringen Blz. 86  
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 87  
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 88  
Prestatieboom Omgevingsgericht Waterkeringen Blz. 89  
Programma Watersystemen Blz. 90  
Totaal Programma Watersystemen Blz. 91  
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 92  
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 93  
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 94  
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 95  
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 96  
Prestatieboom Gezond water Blz. 97  
Strategisch effect Gezond water Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
Gezond water Blz. 100  
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 101  
Doelstellingen Blz. 102  
1. Geschikte leefruimte Blz. 103  
PRJ1034 PWO WB21KRWGGO 14-19 Blz. 104  
PRJ1080 Aanleg vispassage gemaal De Piet Blz. 105  
PRJ1084B Vispassage gemaal De Noord StavSt.M Blz. 106  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 107  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk Goes Blz. 108  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 109  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 110  
PRJ1168C Gemaal Kruispolder voorbereiding Blz. 111  
PRJ1170A Vispassages 2019 Blz. 112  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 113  
PRJ1403 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2018 Blz. 114  
PRJ1404 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2019 Blz. 115  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 116  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang 17 Blz. 117  
PRJ1431C Baggeren het Koegat 17 Blz. 118  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschanszestig voet18 Blz. 119  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 120  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven 18 Blz. 121  
PRJ1450 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2018 Blz. 122  
PRJ1452 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2019 Blz. 123  
2. Chemische waterkwaliteit Blz. 124  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 125  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 126  
PRJ1482 Erfemissies Blz. 127  
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 128  
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
Beperken wateroverlast Blz. 131  
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
1. Berging-,vasthoud- en afvoercapaciteit Blz. 134  
PRJ1034 PWO WB21KRWGGO 14-19 Blz. 135  
PRJ1078 Baggeren Westerschenge Blz. 136  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 137  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 138  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk Goes Blz. 139  
PRJ1121 Baggeren Sloekreek Blz. 140  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 141  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 142  
PRJ1168C Gemaal Kruispolder voorbereiding Blz. 143  
PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek Blz. 144  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 145  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 146  
PRJ1403 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2018 Blz. 147  
PRJ1404 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2019 Blz. 148  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 149  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang 17 Blz. 150  
PRJ1431C Baggeren het Koegat 17 Blz. 151  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschanszestig voet18 Blz. 152  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 153  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven 18 Blz. 154  
PRJ1450 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2018 Blz. 155  
PRJ1452 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2019 Blz. 156  
2. Adequaat reageren Blz. 157  
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 158  
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Optimaal gebruik Blz. 161  
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
1. Aanvoeren en conserveren Blz. 164  
2. Verantwoord gebruik Blz. 165  
3. Optimaal gebruik berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit Blz. 166  
PRJ1034 PWO WB21KRWGGO 14-19 Blz. 167  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 168  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 169  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk Goes Blz. 170  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 171  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 172  
PRJ1168C Gemaal Kruispolder voorbereiding Blz. 173  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 174  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 175  
PRJ1403 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2018 Blz. 176  
PRJ1404 Uitvoering WB-21KRWGGOR 2019 Blz. 177  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 178  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang 17 Blz. 179  
PRJ1431C Baggeren het Koegat 17 Blz. 180  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschanszestig voet18 Blz. 181  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 182  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven 18 Blz. 183  
PRJ1450 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2018 Blz. 184  
PRJ1452 Uitv.duikersstuwen GGORWB21 2019 Blz. 185  
4. Optimaal gebruik, adequaat reageren Blz. 186  
5. Stedelijk water Blz. 187  
Programma Wegen Blz. 188  
Totaal Programma Wegen Blz. 189  
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 190  
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 191  
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen Blz. 192  
Investeringen Programma Wegen Blz. 193  
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 194  
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 195  
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 196  
Doelstellingen Blz. 197  
Verkeersveiligheid Blz. 198  
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 199  
Doelstellingen Blz. 200  
1. Schoolfietsroutes Blz. 201  
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat Blz. 202  
PRJ1494 Fietspad Vlake Blz. 203  
2. Inrichting Blz. 204  
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen Blz. 205  
3. Toestand van de weg Blz. 206  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 207  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 208  
PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018 Blz. 209  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019-2020 Blz. 210  
4. Veilig rijgedrag Blz. 211  
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 212  
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
Bereikbaarheid Blz. 215  
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
1. Binnen redelijke tijd Blz. 218  
2. Functie en vormgeving Blz. 219  
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat Blz. 220  
PRJ1299 fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 221  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 222  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 223  
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen Blz. 224  
Prestatieboom Omgevingsgericht Wegen Blz. 225  
Strategisch effect Omgevingsgericht Wegen Blz. 226  
Doelstellingen Blz. 227  
Omgevingsgericht Blz. 228  
Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Wegen Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
1. Rentmeesterschap Blz. 231  
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 20182019 Blz. 232  
PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018 Blz. 233  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019-2020 Blz. 234  
2. Aantrekkelijke wegen Blz. 235  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 236  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 237  
3. Minimale overlast Blz. 238  
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 20182019 Blz. 239  
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 240  
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 241  
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 242  
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 243  
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie Blz. 244  
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 245  
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 246  
Prestatieboom Draagvlak Blz. 247  
Strategisch effect Draagvlak Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
Draagvlak Blz. 250  
Tactische doelstellingen Draagvlak Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
Zichtbaarheid & waterbewustzijn Blz. 253  
PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl. Blz. 254  
Ruimte voor participatie Blz. 255  
Prestatieboom Adequate externe dienstverlening Blz. 256  
Strategisch effect Adequate externe dienstverlening Blz. 257  
Doelstellingen Blz. 258  
Adequate dienstverlening Blz. 259  
Tactische doelstellingen Adequate externe dienstverlening Blz. 260  
Doelstellingen Blz. 261  
Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid Blz. 262  
PRJ1480 Implementatie omgevingswet Blz. 263  
Werken als één organisatie Blz. 264  
Betrouwbare organisatie Blz. 265  
Beschikbaar stellen van informatie en data Blz. 266  
Prestatieboom Onze medewerkers Blz. 267  
Strategisch effect Onze medewerkers Blz. 268  
Doelstellingen Blz. 269  
Tevreden medewerkers Blz. 270  
Tactische doelstellingen Onze medewerkers Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
Het gaat goed met de medewerkers Blz. 273  
Betrokkenheid en ontwikkeling medewerkers Blz. 274  
Prestatieboom Adequate interne faciliteiten Blz. 275  
Strategisch effect Adequate interne faciliteiten Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
Proces optimaal faciliteren Blz. 278  
Tactische doelstellingen Adequate interne faciliteiten Blz. 279  
Doelstellingen Blz. 280  
Fysieke werkomgeving Blz. 281  
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc 2018 Blz. 282  
PRJ1415 Aank.vervangen autos 2018 Blz. 283  
PRJ1416 Aank.vervangen autos 2019 Blz. 284  
PRJ1445 Aank.vervangen tractiemiddelen 2019 Blz. 285  
PRJ1487 Verv.centr.warmtekoude voorz.Mburg Blz. 286  
PRJ1495 Uitbreiding materieel gladheidbestr Blz. 287  
PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 Blz. 288  
ICT-Systemen op orde Blz. 289  
Informatie op orde Blz. 290  
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 291  
PRJ1483 Verv. documentair informatie systeem Blz. 292  
PRJ1484 Werkplekvervanging Blz. 293  
Veiligheid van informatie en systemen op orde Blz. 294  
PRJ1480 Implementatie omgevingswet Blz. 295  
PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl. Blz. 296  
Prestatieboom Basis voor goed functionerende democratische overheid Blz. 297  
Strategisch effect Basis voor een goed functionerende democratische overheid Blz. 298  
Doelstellingen Blz. 299  
Rechtmatig en democratisch Blz. 300  
PRJ1481 Verkiezingen 2019 Blz. 301  
Tactische doelstellingen Basis voor een goed functionerende democratische overheid Blz. 302  
Doelstellingen Blz. 303  
Rechtmatigheid Blz. 304  
Inzicht en informatie Blz. 305  
Ondersteuning en faciliteiten Blz. 306  
Samenwerking met andere overheden Blz. 307  
Prestatieboom Opbrengsten uit eigendommen Blz. 308  
Strategisch effect Opbrengsten uit eigendommen Blz. 309  
Doelstellingen Blz. 310  
Opbrengsten uit eigendommen Blz. 311  
Externe kosten en opbrengsten strategisch effect Opbrengsten uit eigendommen Blz. 312  
Tactische doelstellingen Opbrengsten uit eigendommen Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Realiseren opbrengsten uit eigendommen Blz. 315  
Prestatieboom overig Blz. 316  
Doelstellingen Blz. 317  
Overige prestaties Blz. 318  
Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 319  
Totaal Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 320  
Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 321  
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 322  
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 323  
Prestatieboom Verwerven belastinginkomsten Blz. 324  
Strategisch effect Verwerven belastinginkomsten Blz. 325  
Doelstellingen Blz. 326  
Verwerven belastinginkomsten Blz. 327  
Tactische doelstellingen Verwerven belastinginkomsten Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Realiseren inkomsten Blz. 330  
Bewaken inkomsten Blz. 331  
Reserves Blz. 332  
Reserves Blz. 333  
Toelichting reserves Blz. 334