Sitemap

Sitemap

Monitor november 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3  
Overzicht prestaties 2019 Blz. 4  
Begroting 2019 per programma Blz. 5  
Toelichting begroting 2019 per programma Blz. 6  
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 2019 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 7  
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 2019 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 8  
Investeringen 2019 Blz. 9  
Toelichting Investeringen 2019 Blz. 10  
Programma Afvalwaterketen Blz. 11  
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12  
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13  
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14  
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 15  
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 16  
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 17  
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 18  
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Gezuiverd afvalwater Blz. 21  
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Vuilemissie overstorten beperkt door realisatie en borging afgesproken afvoercapaciteit Blz. 24  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 25  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 26  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg Blz. 27  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 28  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 29  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 30  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 31  
PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis Blz. 32  
Afvalwater gezuiverd ten behoeve van ecologische doelen Blz. 33  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 34  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 35  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 36  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 37  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 38  
PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis Blz. 39  
PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi Blz. 40  
Verwerking reststromen (waaronder slib) binnen wet- en regelgeving Blz. 41  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 42  
Geen overlast van transporteren en zuiveren afvalwater Blz. 43  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 44  
PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat Blz. 45  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 46  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 47  
PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek Blz. 48  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg Blz. 49  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 50  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 51  
Prestatieboom duurzame taakuitoefening Blz. 52  
Strategisch effect duurzame taakuitoefening Blz. 53  
Doelstellingen Blz. 54  
De afvalwaterketen is duurzaam Blz. 55  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 56  
Tactische doelstellingen duurzame taakuitoefening Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Opwekking duurzame energie geoptimaliseerd en efficiënter gebruik energie Blz. 59  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 60  
PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat Blz. 61  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 62  
PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle Blz. 63  
PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek Blz. 64  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg Blz. 65  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 66  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 67  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 68  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 69  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 70  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 71  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 72  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 73  
PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis Blz. 74  
Terugwinning grondstoffen uit afvalwater Blz. 75  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 76  
Beperken gebruik chemicaliën Blz. 77  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 78  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 79  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 80  
Programma Waterkeringen Blz. 81  
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 82  
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 83  
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 84  
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 85  
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 86  
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 87  
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 88  
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 89  
Doelstellingen Blz. 90  
Waterveiligheid Blz. 91  
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 92  
Doelstellingen Blz. 93  
Inrichting Blz. 94  
Instandhouding Blz. 95  
PRJ1478 Keersluis Zierikzee Blz. 96  
Schadebeperking Blz. 97  
PRJ1478 Keersluis Zierikzee Blz. 98  
Prestatieboom Omgevingsgericht Waterkeringen Blz. 99  
Strategisch effect Omgevingsgericht Waterkeringen Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
Omgevingsgericht, Organisatie brede ambitie Blz. 102  
PRJ1410 Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2018 Blz. 103  
Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Waterkeringen Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Economische en ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 106  
Rentmeesterschap Blz. 107  
Positieve beleving waterkeringen Blz. 108  
Veerse meer Blz. 109  
Programma Watersystemen Blz. 110  
Totaal Programma Watersystemen Blz. 111  
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 112  
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 113  
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 114  
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 115  
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 116  
Prestatieboom Gezond water Blz. 117  
Strategisch effect Gezond water Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Gezond water Blz. 120  
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
1. Geschikte leefruimte Blz. 123  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 124  
PRJ1080 Aanleg vispassage gemaal De Piet Blz. 125  
PRJ1084B Vispassage gemaal De Noord Stav/St.M Blz. 126  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 127  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 128  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 129  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 130  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 131  
PRJ1170A Vispassages 2019 Blz. 132  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 133  
PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018 Blz. 134  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 135  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 136  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 137  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 138  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 139  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 140  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 141  
PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018 Blz. 142  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 143  
2. Chemische waterkwaliteit Blz. 144  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 145  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 146  
PRJ1482 Erfemissies Blz. 147  
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 148  
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
Beperken wateroverlast Blz. 151  
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 152  
Doelstellingen Blz. 153  
1. Berging-,vasthoud- en afvoercapaciteit Blz. 154  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 155  
PRJ1078 Baggeren Westerschenge Blz. 156  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 157  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 158  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 159  
PRJ1121 Baggeren Sloekreek Blz. 160  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 161  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 162  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 163  
PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek Blz. 164  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 165  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 166  
PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018 Blz. 167  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 168  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 169  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 170  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 171  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 172  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 173  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 174  
PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018 Blz. 175  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 176  
2. Adequaat reageren Blz. 177  
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 178  
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Optimaal gebruik Blz. 181  
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
1. Aanvoeren en conserveren Blz. 184  
2. Verantwoord gebruik Blz. 185  
3. Optimaal gebruik berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit Blz. 186  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 187  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 188  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 189  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 190  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 191  
PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor Blz. 192  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 193  
PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 Blz. 194  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 195  
PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018 Blz. 196  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 197  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 198  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 199  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 200  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 201  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 202  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 203  
PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018 Blz. 204  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 205  
4. Optimaal gebruik, adequaat reageren Blz. 206  
5. Stedelijk water Blz. 207  
Programma Wegen Blz. 208  
Totaal Programma Wegen Blz. 209  
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 210  
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 211  
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen Blz. 212  
Investeringen Programma Wegen Blz. 213  
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 214  
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 215  
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
Verkeersveiligheid Blz. 218  
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
1. Schoolfietsroutes Blz. 221  
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat Blz. 222  
PRJ1494 Fietspad Vlake Blz. 223  
2. Inrichting Blz. 224  
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen Blz. 225  
3. Toestand van de weg Blz. 226  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 227  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 228  
PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018 Blz. 229  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019 Blz. 230  
4. Veilig rijgedrag Blz. 231  
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 232  
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Bereikbaarheid Blz. 235  
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 236  
Doelstellingen Blz. 237  
1. Binnen redelijke tijd Blz. 238  
2. Functie en vormgeving Blz. 239  
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat Blz. 240  
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 241  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 242  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 243  
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen Blz. 244  
Prestatieboom Omgevingsgericht Wegen Blz. 245  
Strategisch effect Omgevingsgericht Wegen Blz. 246  
Doelstellingen Blz. 247  
Omgevingsgericht Blz. 248  
Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Wegen Blz. 249  
Doelstellingen Blz. 250  
1. Rentmeesterschap Blz. 251  
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 2018/2019 Blz. 252  
PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018 Blz. 253  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019 Blz. 254  
2. Aantrekkelijke wegen Blz. 255  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 256  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 257  
3. Minimale overlast Blz. 258  
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 2018/2019 Blz. 259  
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 260  
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 261  
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 262  
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 263  
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie Blz. 264  
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 265  
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 266  
Prestatieboom Draagvlak Blz. 267  
Strategisch effect Draagvlak Blz. 268  
Doelstellingen Blz. 269  
Draagvlak Blz. 270  
Tactische doelstellingen Draagvlak Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
Zichtbaarheid & waterbewustzijn Blz. 273  
PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl. Blz. 274  
Ruimte voor participatie Blz. 275  
Prestatieboom Adequate externe dienstverlening Blz. 276  
Strategisch effect Adequate externe dienstverlening Blz. 277  
Doelstellingen Blz. 278  
Adequate dienstverlening Blz. 279  
Tactische doelstellingen Adequate externe dienstverlening Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid Blz. 282  
PRJ1480 Implementatie omgevingswet Blz. 283  
Werken als één organisatie Blz. 284  
Betrouwbare organisatie Blz. 285  
Beschikbaar stellen van informatie en data Blz. 286  
Prestatieboom Onze medewerkers Blz. 287  
Strategisch effect Onze medewerkers Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
Tevreden medewerkers Blz. 290  
Tactische doelstellingen Onze medewerkers Blz. 291  
Doelstellingen Blz. 292  
Het gaat goed met de medewerkers Blz. 293  
Betrokkenheid en ontwikkeling medewerkers Blz. 294  
Prestatieboom Adequate interne faciliteiten Blz. 295  
Strategisch effect Adequate interne faciliteiten Blz. 296  
Doelstellingen Blz. 297  
Proces optimaal faciliteren Blz. 298  
Tactische doelstellingen Adequate interne faciliteiten Blz. 299  
Doelstellingen Blz. 300  
Fysieke werkomgeving Blz. 301  
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc Blz. 302  
PRJ1416 Aank./vervangen auto's 2019 Blz. 303  
PRJ1445 Aank./vervangen tractiemiddelen 2019 Blz. 304  
PRJ1495 Uitbreiding mat. gladheidbestr.2018 Blz. 305  
PRJ1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg Blz. 306  
PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 Blz. 307  
ICT-Systemen op orde Blz. 308  
Informatie op orde Blz. 309  
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 310  
PRJ1483 Inrichten documentenatelier Blz. 311  
PRJ1484 Werkplekvervanging Blz. 312  
Veiligheid van informatie en systemen op orde Blz. 313  
PRJ1480 Implementatie omgevingswet Blz. 314  
PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl. Blz. 315  
Prestatieboom Basis voor goed functionerende democratische overheid Blz. 316  
Strategisch effect Basis voor een goed functionerende democratische overheid Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
Rechtmatig en democratisch Blz. 319  
PRJ1481 Verkiezingen 2019 Blz. 320  
Tactische doelstellingen Basis voor een goed functionerende democratische overheid Blz. 321  
Doelstellingen Blz. 322  
Rechtmatigheid Blz. 323  
Inzicht en informatie Blz. 324  
Ondersteuning en faciliteiten Blz. 325  
Samenwerking met andere overheden Blz. 326  
Prestatieboom Opbrengsten uit eigendommen Blz. 327  
Strategisch effect Opbrengsten uit eigendommen Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Opbrengsten uit eigendommen Blz. 330  
Externe kosten en opbrengsten strategisch effect Opbrengsten uit eigendommen Blz. 331  
Tactische doelstellingen Opbrengsten uit eigendommen Blz. 332  
Doelstellingen Blz. 333  
Realiseren opbrengsten uit eigendommen Blz. 334  
Prestatieboom overig Blz. 335  
Doelstellingen Blz. 336  
Overige prestaties Blz. 337  
Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 338  
Totaal Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 339  
Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 340  
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 341  
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 342  
Prestatieboom Verwerven belastinginkomsten Blz. 343  
Strategisch effect Verwerven belastinginkomsten Blz. 344  
Doelstellingen Blz. 345  
Verwerven belastinginkomsten Blz. 346  
Tactische doelstellingen Verwerven belastinginkomsten Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Realiseren inkomsten Blz. 349  
Bewaken inkomsten Blz. 350  
Reserves Blz. 351  
Reserves Blz. 352  
Toelichting reserves Blz. 353