Sitemap

Sitemap

Monitor mei 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3  
Overzicht prestaties 2021 Blz. 4  
Begroting 2021 per programma Blz. 5  
Toelichting begroting 2021 per programma Blz. 6  
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021 Blz. 7  
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021 Blz. 8  
Investeringen 2021 Blz. 9  
Toelichting Investeringen 2021 Blz. 10  
Programma Afvalwaterketen Blz. 11  
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12  
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13  
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14  
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 15  
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 16  
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 17  
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 18  
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Gezuiverd afvalwater Blz. 21  
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Voldoende capaciteit Blz. 24  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 25  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 26  
PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele Blz. 27  
PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp Blz. 28  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 29  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 30  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 31  
PRJ1521 Verv. en renoveren afvalwaterleiding Blz. 32  
PRJ1223Q Renovatie rg Arnemuiden Blz. 33  
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 34  
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 35  
PRJ1521A Relinen afvalwaterleidingen perc 1SD Blz. 36  
PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV Blz. 37  
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 38  
Zuiveren van afvalwater Blz. 39  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 40  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 41  
PRJ1233H Aanpassing bedrijfsgebouw rwzi WAP Blz. 42  
PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz Blz. 43  
PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren Blz. 44  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 45  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 46  
PRJ1249 Rwzi Camperland, perforatierooster Blz. 47  
PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi Blz. 48  
PRJ1442 Afrekening fase A OAS Westerschouwen Blz. 49  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 50  
PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W Blz. 51  
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 52  
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 53  
Verwerken van reststromen Blz. 54  
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 55  
Programma Waterkeringen Blz. 56  
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 57  
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 58  
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 59  
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 60  
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 61  
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 62  
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 63  
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Waterveiligheid Blz. 66  
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Primaire keringen op orde brengen Blz. 69  
PRJ1011 HWBP Emanuelpld Blz. 70  
PRJ1440B Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2021 Blz. 71  
PRJ1499 Restopgave vooroeverbestortingen Blz. 72  
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 73  
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) Blz. 74  
Primaire keringen in stand houden Blz. 75  
Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden Blz. 76  
Prestatieboom Omgeving Blz. 77  
Strategisch effect Omgeving Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
Omgeving Blz. 80  
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
Omgeving Blz. 83  
PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 Blz. 84  
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 85  
Programma Watersystemen Blz. 86  
Totaal Programma Watersystemen Blz. 87  
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 88  
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 89  
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 90  
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 91  
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 92  
Prestatieboom Gezond water Blz. 93  
Strategisch effect Gezond water Blz. 94  
Doelstellingen Blz. 95  
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) Blz. 96  
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 97  
Doelstellingen Blz. 98  
Chemische waterkwaliteit Blz. 99  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 100  
Leefruimte voor biologie Blz. 101  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 102  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 103  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 104  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 105  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 106  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 107  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 108  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 109  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 110  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 111  
PRJ1454 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2020 Blz. 112  
PRJ1458 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2020 Blz. 113  
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 114  
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 115  
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 116  
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 117  
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Beperken wateroverlast Blz. 120  
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Inrichten van het watersysteem Blz. 123  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 124  
PRJ1078 Baggeren Westerschenge Blz. 125  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 126  
PRJ1121 Baggeren Sloekreek Blz. 127  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 128  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 129  
PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek Blz. 130  
PRJ1391F BOB Zeeuws Vlaanderen 2020 Blz. 131  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 132  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 133  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 134  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 135  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 136  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 137  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 138  
PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand Blz. 139  
PRJ1459A Baggeren Stierskreek Blz. 140  
PRJ1502 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2020 Blz. 141  
PRJ1153J Gemaal de Luyster Blz. 142  
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 143  
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 144  
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 145  
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 146  
PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 Blz. 147  
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 148  
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 149  
In stand houden van het watersysteem Blz. 150  
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 151  
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 152  
Doelstellingen Blz. 153  
Optimaal gebruik Blz. 154  
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
Gewenste waterpeilen Blz. 157  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 158  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 159  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 160  
PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem Blz. 161  
PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud Blz. 162  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 163  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 164  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 165  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 166  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 167  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 168  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 169  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 170  
PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene Blz. 171  
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 172  
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 173  
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 174  
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 175  
Verantwoord gebruik van water Blz. 176  
Zoetwaterbeschikbaarheid Blz. 177  
Water in de stad Blz. 178  
Grondwater Blz. 179  
Programma Wegen Blz. 180  
Totaal Programma Wegen Blz. 181  
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 182  
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 183  
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen Blz. 184  
Investeringen Programma Wegen Blz. 185  
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 186  
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 187  
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 188  
Doelstellingen Blz. 189  
Verkeersveiligheid Blz. 190  
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 191  
Doelstellingen Blz. 192  
Veilige fietsroutes Blz. 193  
PRJ1497B Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg Blz. 194  
Veilige inrichting van de weg Blz. 195  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 196  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 197  
Veilige staat van de weg Blz. 198  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 199  
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 200  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 201  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 202  
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 203  
PRJ1514A Gr.onderh.kunstwerken wegen 2021 Blz. 204  
Veilig rijgedrag Blz. 205  
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 206  
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 207  
Doelstellingen Blz. 208  
Bereikbaarheid Blz. 209  
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 210  
Doelstellingen Blz. 211  
Bereikbaarheid Blz. 212  
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 213  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 214  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 215  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 216  
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 217  
Prestatieboom Omgeving Blz. 218  
Strategisch effect Omgeving Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Omgeving Blz. 221  
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
Omgeving Blz. 224  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 225  
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 226  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 227  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 228  
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 229  
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 230  
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 231  
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 232  
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie Blz. 233  
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 234  
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 235  
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak Blz. 236  
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak Blz. 237  
Doelstellingen Blz. 238  
Dienstverlening en draagvlak Blz. 239  
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak Blz. 240  
Doelstellingen Blz. 241  
Dienstverlening en draagvlak Blz. 242  
Prestatieboom Medewerkers Blz. 243  
Strategisch effect Medewerkers Blz. 244  
Doelstellingen Blz. 245  
Medewerkers Blz. 246  
Tactische doelstellingen Medewerkers Blz. 247  
Doelstellingen Blz. 248  
Medewerkers Blz. 249  
Prestatieboom Faciliteiten Blz. 250  
Strategisch effect Faciliteiten Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
Faciliteiten Blz. 253  
Tactische doelstellingen Faciliteiten Blz. 254  
Doelstellingen Blz. 255  
Fysieke werkomgeving Blz. 256  
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc Blz. 257  
PRJ1417 Aank./vervangen auto's 2020 Blz. 258  
PRJ1457 Aank./vervangen tractiemiddelen 2020 Blz. 259  
PRJ1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg Blz. 260  
PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 Blz. 261  
PRJ1495B Uitbreiding mat. gladheidbestr.2020 Blz. 262  
PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort Blz. 263  
PRJ1233L Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP Blz. 264  
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels Blz. 265  
PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021 Blz. 266  
PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021 Blz. 267  
Digitale werkomgeving Blz. 268  
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 269  
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig Blz. 270  
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
Democratisch en rechtmatig Blz. 273  
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig Blz. 274  
Doelstellingen Blz. 275  
Democratisch en rechtmatig Blz. 276  
Belastingen en financiën Blz. 277  
Totaal Belastingen en financiën Blz. 278  
Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 279  
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 280  
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 281  
Prestatieboom Belastingen en financiën Blz. 282  
Strategisch effect Belastingen en financiën Blz. 283  
Doelstellingen Blz. 284  
Belastingen en financiën Blz. 285  
Tactische doelstellingen Belastingen en financiën Blz. 286  
Doelstellingen Blz. 287  
Belastingen en financiën Blz. 288  
Projecten Blz. 289  
Overkoepelende thema's Blz. 290  
Totaal Overkoepelende thema's Blz. 291  
Overzicht prestaties Overkoepelende thema's Blz. 292  
Exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 293  
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 294  
Investeringen Overkoepelende thema's Blz. 295  
Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's Blz. 296  
Prestatieboom Overkoepelende thema's Blz. 297  
Strategisch effect Overkoepelende thema's Blz. 298  
Doelstellingen Blz. 299  
Klimaatadaptatie Blz. 300  
Duurzame energie en circulaire economie Blz. 301  
Leefomgeving Blz. 302  
Innovatie en kennis Blz. 303  
Crisisbeheersing Blz. 304  
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's Blz. 305  
Doelstellingen Blz. 306  
Duurzame energie Blz. 307  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 308  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 309  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 310  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 311  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 312  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 313  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 314  
PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen Blz. 315  
Circulaire economie Blz. 316  
Reserves Blz. 317  
Reserves Blz. 318  
Toelichting reserves Blz. 319