Sitemap

Monitor mei 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3
Overzicht prestaties 2021 Blz. 4
Begroting 2021 per programma Blz. 5
Toelichting begroting 2021 per programma Blz. 6
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021 Blz. 7
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021 Blz. 8
Investeringen 2021 Blz. 9
Toelichting Investeringen 2021 Blz. 10
Programma Afvalwaterketen Blz. 11
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 15
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 16
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 17
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 18
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 19
Doelstellingen Blz. 20
Gezuiverd afvalwater Blz. 21
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 22
Doelstellingen Blz. 23
Voldoende capaciteit Blz. 24
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 25
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 26
PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele Blz. 27
PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp Blz. 28
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 29
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 30
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 31
PRJ1521 Verv. en renoveren afvalwaterleiding Blz. 32
PRJ1223Q Renovatie rg Arnemuiden Blz. 33
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg Blz. 34
PRJ1223S Renovatie rg Rilland Blz. 35
PRJ1521A Relinen afvalwaterleidingen perc 1SD Blz. 36
PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV Blz. 37
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 38
Zuiveren van afvalwater Blz. 39
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 40
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 41
PRJ1233H Aanpassing bedrijfsgebouw rwzi WAP Blz. 42
PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz Blz. 43
PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren Blz. 44
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 45
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 46
PRJ1249 Rwzi Camperland, perforatierooster Blz. 47
PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi Blz. 48
PRJ1442 Afrekening fase A OAS Westerschouwen Blz. 49
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 50
PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W Blz. 51
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 52
PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B Blz. 53
Verwerken van reststromen Blz. 54
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk Blz. 55
Programma Waterkeringen Blz. 56
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 57
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 58
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 59
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 60
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 61
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 62
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 63
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Waterveiligheid Blz. 66
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 67
Doelstellingen Blz. 68
Primaire keringen op orde brengen Blz. 69
PRJ1011 HWBP Emanuelpld Blz. 70
PRJ1440B Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2021 Blz. 71
PRJ1499 Restopgave vooroeverbestortingen Blz. 72
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 73
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) Blz. 74
Primaire keringen in stand houden Blz. 75
Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden Blz. 76
Prestatieboom Omgeving Blz. 77
Strategisch effect Omgeving Blz. 78
Doelstellingen Blz. 79
Omgeving Blz. 80
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
Omgeving Blz. 83
PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 Blz. 84
PRJ1513 Muur van Altena Blz. 85
Programma Watersystemen Blz. 86
Totaal Programma Watersystemen Blz. 87
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 88
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 89
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 90
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 91
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 92
Prestatieboom Gezond water Blz. 93
Strategisch effect Gezond water Blz. 94
Doelstellingen Blz. 95
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) Blz. 96
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 97
Doelstellingen Blz. 98
Chemische waterkwaliteit Blz. 99
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 100
Leefruimte voor biologie Blz. 101
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 102
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 103
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 104
PRJ1168C Kruispolder Blz. 105
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 106
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 107
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 108
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 109
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 110
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 111
PRJ1454 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2020 Blz. 112
PRJ1458 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2020 Blz. 113
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 114
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 115
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 116
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 117
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 118
Doelstellingen Blz. 119
Beperken wateroverlast Blz. 120
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
Inrichten van het watersysteem Blz. 123
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 124
PRJ1078 Baggeren Westerschenge Blz. 125
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 126
PRJ1121 Baggeren Sloekreek Blz. 127
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 128
PRJ1168C Kruispolder Blz. 129
PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek Blz. 130
PRJ1391F BOB Zeeuws Vlaanderen 2020 Blz. 131
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 132
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 133
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 134
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 135
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 136
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 137
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 138
PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand Blz. 139
PRJ1459A Baggeren Stierskreek Blz. 140
PRJ1502 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2020 Blz. 141
PRJ1153J Gemaal de Luyster Blz. 142
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 143
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 144
PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB Blz. 145
PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 Blz. 146
PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 Blz. 147
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 148
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 149
In stand houden van het watersysteem Blz. 150
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 151
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 152
Doelstellingen Blz. 153
Optimaal gebruik Blz. 154
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 155
Doelstellingen Blz. 156
Gewenste waterpeilen Blz. 157
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 158
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 159
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 160
PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem Blz. 161
PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud Blz. 162
PRJ1168C Kruispolder Blz. 163
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 164
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 165
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 166
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 167
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 168
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 169
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 170
PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene Blz. 171
PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 Blz. 172
PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven Blz. 173
PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven Blz. 174
PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 Blz. 175
Verantwoord gebruik van water Blz. 176
Zoetwaterbeschikbaarheid Blz. 177
Water in de stad Blz. 178
Grondwater Blz. 179
Programma Wegen Blz. 180
Totaal Programma Wegen Blz. 181
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 182
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 183
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen Blz. 184
Investeringen Programma Wegen Blz. 185
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 186
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 187
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 188
Doelstellingen Blz. 189
Verkeersveiligheid Blz. 190
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 191
Doelstellingen Blz. 192
Veilige fietsroutes Blz. 193
PRJ1497B Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg Blz. 194
Veilige inrichting van de weg Blz. 195
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 196
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 197
Veilige staat van de weg Blz. 198
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 199
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 200
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 201
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 202
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 203
PRJ1514A Gr.onderh.kunstwerken wegen 2021 Blz. 204
Veilig rijgedrag Blz. 205
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 206
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 207
Doelstellingen Blz. 208
Bereikbaarheid Blz. 209
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 210
Doelstellingen Blz. 211
Bereikbaarheid Blz. 212
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 213
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 214
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 215
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 216
PRJ1462 Reconstructies wegen 2021 Blz. 217
Prestatieboom Omgeving Blz. 218
Strategisch effect Omgeving Blz. 219
Doelstellingen Blz. 220
Omgeving Blz. 221
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 222
Doelstellingen Blz. 223
Omgeving Blz. 224
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 225
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 226
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 227
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 228
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 229
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 230
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 231
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 232
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie Blz. 233
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 234
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 235
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak Blz. 236
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak Blz. 237
Doelstellingen Blz. 238
Dienstverlening en draagvlak Blz. 239
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
Dienstverlening en draagvlak Blz. 242
Prestatieboom Medewerkers Blz. 243
Strategisch effect Medewerkers Blz. 244
Doelstellingen Blz. 245
Medewerkers Blz. 246
Tactische doelstellingen Medewerkers Blz. 247
Doelstellingen Blz. 248
Medewerkers Blz. 249
Prestatieboom Faciliteiten Blz. 250
Strategisch effect Faciliteiten Blz. 251
Doelstellingen Blz. 252
Faciliteiten Blz. 253
Tactische doelstellingen Faciliteiten Blz. 254
Doelstellingen Blz. 255
Fysieke werkomgeving Blz. 256
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc Blz. 257
PRJ1417 Aank./vervangen auto's 2020 Blz. 258
PRJ1457 Aank./vervangen tractiemiddelen 2020 Blz. 259
PRJ1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg Blz. 260
PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 Blz. 261
PRJ1495B Uitbreiding mat. gladheidbestr.2020 Blz. 262
PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort Blz. 263
PRJ1233L Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP Blz. 264
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels Blz. 265
PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021 Blz. 266
PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021 Blz. 267
Digitale werkomgeving Blz. 268
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 269
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig Blz. 270
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig Blz. 271
Doelstellingen Blz. 272
Democratisch en rechtmatig Blz. 273
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Democratisch en rechtmatig Blz. 276
Belastingen en financiën Blz. 277
Totaal Belastingen en financiën Blz. 278
Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 279
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 280
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 281
Prestatieboom Belastingen en financiën Blz. 282
Strategisch effect Belastingen en financiën Blz. 283
Doelstellingen Blz. 284
Belastingen en financiën Blz. 285
Tactische doelstellingen Belastingen en financiën Blz. 286
Doelstellingen Blz. 287
Belastingen en financiën Blz. 288
Projecten Blz. 289
Overkoepelende thema's Blz. 290
Totaal Overkoepelende thema's Blz. 291
Overzicht prestaties Overkoepelende thema's Blz. 292
Exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 293
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 294
Investeringen Overkoepelende thema's Blz. 295
Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's Blz. 296
Prestatieboom Overkoepelende thema's Blz. 297
Strategisch effect Overkoepelende thema's Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
Klimaatadaptatie Blz. 300
Duurzame energie en circulaire economie Blz. 301
Leefomgeving Blz. 302
Innovatie en kennis Blz. 303
Crisisbeheersing Blz. 304
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's Blz. 305
Doelstellingen Blz. 306
Duurzame energie Blz. 307
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 308
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 309
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 310
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 311
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 312
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 313
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 314
PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen Blz. 315
Circulaire economie Blz. 316
Reserves Blz. 317
Reserves Blz. 318
Toelichting reserves Blz. 319
Investeringen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap