Sitemap

Sitemap

Monitor mei 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Totalen Waterschap Scheldestromen Blz. 3  
Overzicht prestaties 2020 Blz. 4  
Begroting 2020 per programma Blz. 5  
Toelichting begroting 2020 per programma Blz. 6  
Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2020 ten opzichte van begroting 2020 Blz. 7  
Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2020 ten opzichte van begroting 2020 Blz. 8  
Investeringen 2020 Blz. 9  
Toelichting Investeringen 2020 Blz. 10  
Programma Afvalwaterketen Blz. 11  
Totaal Programma Afvalwaterketen Blz. 12  
Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen Blz. 13  
Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 14  
Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen Blz. 15  
Investeringen Programma Afvalwaterketen Blz. 16  
Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen Blz. 17  
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater Blz. 18  
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Gezuiverd afvalwater Blz. 21  
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Voldoende capaciteit Blz. 24  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 25  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg Blz. 26  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 27  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 28  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 29  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 30  
PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat Blz. 31  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 32  
PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek Blz. 33  
PRJ1223N Aanpassing rioolgemaal Zaamslagveer Blz. 34  
PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele Blz. 35  
PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp Blz. 36  
PRJ1521 Verv. en renoveren afvalwaterleiding Blz. 37  
Zuiveren van afvalwater Blz. 38  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 39  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 40  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 41  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 42  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 43  
PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi Blz. 44  
PRJ1496 Bijdrage Phario Blz. 45  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 46  
PRJ1233G Vervanging blowers rwzi Hulst Blz. 47  
PRJ1233H Aanpassing bedrijfsgebouw rwzi WAP Blz. 48  
PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz Blz. 49  
PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren Blz. 50  
PRJ1236 Rwzi Waarde, perforatierooster Blz. 51  
PRJ1249 Rwzi Camperland, perforatierooster Blz. 52  
PRJ1442 Afrekening fase A OAS Westerschouwen Blz. 53  
Verwerken van reststromen Blz. 54  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 55  
Programma Waterkeringen Blz. 56  
Totaal Programma Waterkeringen Blz. 57  
Overzicht prestaties programma Waterkeringen Blz. 58  
Exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 59  
Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen Blz. 60  
Investeringen Programma Waterkeringen Blz. 61  
Toelichting investeringen programma Waterkeringen Blz. 62  
Prestatieboom Waterveiligheid Blz. 63  
Strategisch effect Waterveiligheid Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Waterveiligheid Blz. 66  
Tactische doelstellingen Waterveiligheid Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Primaire keringen op orde brengen Blz. 69  
PRJ1011 HWBP Emanuelpld Blz. 70  
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) Blz. 71  
PRJ1013L HWBP St. Annaland (24T) Blz. 72  
Primaire keringen in stand houden Blz. 73  
Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden Blz. 74  
Prestatieboom Omgeving Blz. 75  
Strategisch effect Omgeving Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
Omgeving Blz. 78  
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 79  
Doelstellingen Blz. 80  
Omgeving Blz. 81  
PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 Blz. 82  
Programma Watersystemen Blz. 83  
Totaal Programma Watersystemen Blz. 84  
Overzicht prestaties programma Watersystemen Blz. 85  
Exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 86  
Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen Blz. 87  
Investeringen Programma Watersystemen Blz. 88  
Toelichting investeringen programma Watersystemen Blz. 89  
Prestatieboom Gezond water Blz. 90  
Strategisch effect Gezond water Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) Blz. 93  
Tactische doelstellingen Gezond water Blz. 94  
Doelstellingen Blz. 95  
Chemische waterkwaliteit Blz. 96  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 97  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 98  
PRJ1482 Erfemissies Blz. 99  
Leefruimte voor biologie Blz. 100  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 101  
PRJ1080 Aanleg vispassage gemaal De Piet Blz. 102  
PRJ1084B Vispassage gemaal De Noord Stav/St.M Blz. 103  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 104  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 105  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 106  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 107  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 108  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 109  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 110  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 111  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 112  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 113  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 114  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 115  
PRJ1454 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2020 Blz. 116  
PRJ1458 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2020 Blz. 117  
Prestatieboom Beperken wateroverlast Blz. 118  
Strategisch effect Beperken wateroverlast Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Beperken wateroverlast Blz. 121  
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast Blz. 122  
Doelstellingen Blz. 123  
Inrichten van het watersysteem Blz. 124  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 125  
PRJ1078 Baggeren Westerschenge Blz. 126  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 127  
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016 Blz. 128  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 129  
PRJ1121 Baggeren Sloekreek Blz. 130  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 131  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 132  
PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek Blz. 133  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 134  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 135  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 136  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 137  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 138  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 139  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 140  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 141  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 142  
PRJ1391F BOB Zeeuws Vlaanderen 2020 Blz. 143  
PRJ1459A Baggeren Stierskreek Blz. 144  
PRJ1502 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2020 Blz. 145  
In stand houden van het watersysteem Blz. 146  
Prestatieboom Optimaal gebruik Blz. 147  
Strategisch effect Optimaal gebruik Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
Optimaal gebruik Blz. 150  
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Gewenste waterpeilen Blz. 153  
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 Blz. 154  
PRJ1087 Gemaal Sint Annaland Blz. 155  
PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes Blz. 156  
PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland Blz. 157  
PRJ1168C Kruispolder Blz. 158  
PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A Blz. 159  
PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019 Blz. 160  
PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17 Blz. 161  
PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17 Blz. 162  
PRJ1431C Baggeren het Koegat '17 Blz. 163  
PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18 Blz. 164  
PRJ1433B Baggeren Molenkreek Blz. 165  
PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18 Blz. 166  
PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019 Blz. 167  
PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem Blz. 168  
PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud Blz. 169  
PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene Blz. 170  
PRJ1159 Verv.best.techn.inst. opmal.20 Blz. 171  
Verantwoord gebruik van water Blz. 172  
Zoetwaterbeschikbaarheid Blz. 173  
Water in de stad Blz. 174  
Grondwater Blz. 175  
Programma Wegen Blz. 176  
Totaal Programma Wegen Blz. 177  
Overzicht prestaties programma Wegen Blz. 178  
Exploitatiekosten programma Wegen Blz. 179  
Toelichting exploitatiekosten programma Wegen Blz. 180  
Investeringen Programma Wegen Blz. 181  
Toelichting investeringen programma Wegen Blz. 182  
Prestatieboom Verkeersveiligheid Blz. 183  
Strategisch effect Verkeersveiligheid Blz. 184  
Doelstellingen Blz. 185  
Verkeersveiligheid Blz. 186  
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
Veilige fietsroutes Blz. 189  
Veilige inrichting van de weg Blz. 190  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 191  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 192  
Veilige staat van de weg Blz. 193  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 194  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 195  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019 Blz. 196  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 197  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 198  
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 199  
Veilig rijgedrag Blz. 200  
Prestatieboom Bereikbaarheid Blz. 201  
Strategisch effect Bereikbaarheid Blz. 202  
Doelstellingen Blz. 203  
Bereikbaarheid Blz. 204  
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid Blz. 205  
Doelstellingen Blz. 206  
Bereikbaarheid Blz. 207  
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat Blz. 208  
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) Blz. 209  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 210  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 211  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 212  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 213  
PRJ1494 Fietspad Vlake Blz. 214  
Prestatieboom Omgeving Blz. 215  
Strategisch effect Omgeving Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
Omgeving Blz. 218  
Tactische doelstellingen Omgeving Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Omgeving Blz. 221  
PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019 Blz. 222  
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 Blz. 223  
PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 Blz. 224  
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg Blz. 225  
PRJ1500 Landbouwroute Kamperland Blz. 226  
PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 Blz. 227  
Programma Bestuur en Organisatie Blz. 228  
Totaal Programma Bestuur en Organisatie Blz. 229  
Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie Blz. 230  
Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie Blz. 231  
Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie Blz. 232  
Investeringen Programma Bestuur en Organisatie Blz. 233  
Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie Blz. 234  
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak Blz. 235  
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak Blz. 236  
Doelstellingen Blz. 237  
Dienstverlening en draagvlak Blz. 238  
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak Blz. 239  
Doelstellingen Blz. 240  
Dienstverlening en draagvlak Blz. 241  
Prestatieboom Medewerkers Blz. 242  
Strategisch effect Medewerkers Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
Medewerkers Blz. 245  
Tactische doelstellingen Medewerkers Blz. 246  
Doelstellingen Blz. 247  
Medewerkers Blz. 248  
Prestatieboom Faciliteiten Blz. 249  
Strategisch effect Faciliteiten Blz. 250  
Doelstellingen Blz. 251  
Faciliteiten Blz. 252  
Tactische doelstellingen Faciliteiten Blz. 253  
Doelstellingen Blz. 254  
Fysieke werkomgeving Blz. 255  
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc Blz. 256  
PRJ1416 Aank./vervangen auto's 2019 Blz. 257  
PRJ1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg Blz. 258  
PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 Blz. 259  
PRJ1417 Aank./vervangen auto's 2020 Blz. 260  
PRJ1457 Aank./vervangen tractiemiddelen 2020 Blz. 261  
PRJ1495B Uitbreiding mat. gladheidbestr.2020 Blz. 262  
PRJ1501 Brandmeldinstall.hoofdk.Middelburg Blz. 263  
PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort Blz. 264  
Digitale werkomgeving Blz. 265  
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III Blz. 266  
PRJ1483 Inrichten documentenatelier Blz. 267  
PRJ1484 Werkplekvervanging Blz. 268  
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig Blz. 269  
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig Blz. 270  
Doelstellingen Blz. 271  
Democratisch en rechtmatig Blz. 272  
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
Democratisch en rechtmatig Blz. 275  
Prestatieboom overig Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
Overige prestaties Blz. 278  
Belastingen en financiën Blz. 279  
Totaal Belastingen en financiën Blz. 280  
Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 281  
Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 282  
Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten Blz. 283  
Prestatieboom Belastingen en financiën Blz. 284  
Strategisch effect Belastingen en financiën Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Belastingen en financiën Blz. 287  
Tactische doelstellingen Belastingen en financiën Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
Belastingen en financiën Blz. 290  
Projecten Blz. 291  
Overkoepelende thema's Blz. 292  
Totaal Overkoepelende thema's Blz. 293  
Overzicht prestaties Overkoepelende thema's Blz. 294  
Exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 295  
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's Blz. 296  
Investeringen Overkoepelende thema's Blz. 297  
Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's Blz. 298  
Prestatieboom Overkoepelende thema's Blz. 299  
Strategisch effect Overkoepelende thema's Blz. 300  
Doelstellingen Blz. 301  
Klimaatadaptatie Blz. 302  
Duurzame energie en circulaire economie Blz. 303  
Leefomgeving Blz. 304  
Innovatie en kennis Blz. 305  
Crisisbeheersing Blz. 306  
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's Blz. 307  
Doelstellingen Blz. 308  
Duurzame energie Blz. 309  
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka Blz. 310  
PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat Blz. 311  
PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee Blz. 312  
PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek Blz. 313  
PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg Blz. 314  
PRJ1223M Renovatie rg Oosterland Blz. 315  
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres Blz. 316  
PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank Blz. 317  
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr. Blz. 318  
PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser Blz. 319  
PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen Blz. 320  
PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen Blz. 321  
PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr Blz. 322  
Circulaire economie Blz. 323  
Reserves Blz. 324  
Reserves Blz. 325  
Toelichting reserves Blz. 326