Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 5.200.000 € 5.200.000 € 0
Ontrekking aan reserves € -7.789.000 € -7.789.000 € 0
Totaal € -2.589.000 € -2.589.000 € 0

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

-

Onttrekking aan reserves:

-