Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 285.000 € 1.161.405 € -876.405
Ontrekking aan reserves € -4.279.000 € -4.293.405 € 14.405
Totaal € -3.994.000 € -3.132.000 € -862.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Het onderhoud aan enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen, die opgenomen waren in het deklagenbestek 2020, kan niet worden uitgevoerd omdat eerst kabels en leidingen vervangen / gelegd moeten worden. De prognose verlaagd hierdoor met € 635.000,- (N). Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden.
In de Axelsestraat te Zaamslag dient een duiker vervangen te worden. Uit intern overleg is gebleken dat het uitvoeren van de werkzaamheden in het najaar tot problemen kan leiden met betrekking tot de afwatering van het gebied. Om deze reden wordt het uitvoeren van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 en is de prognose verlaagd met € 227.000,- (N) Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden.

 

Onttrekking aan reserves:

-