Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 2.216.000 € 2.350.000 € -134.000
Ontrekking aan reserves € -4.773.000 € -4.882.000 € 109.000
Totaal € -2.557.000 € -2.532.000 € -25.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Niet van toepassing

 

Onttrekking aan reserves:

Voor assetmanagement wordt met een deel van de initiatieven aangesloten bij de lopende organisatieontwikkeling waardoor er verschuiving in de tijd is (zie programma B&O) en er een lagere onttrekking uit bestemmingsreserve assetmanagement zal plaatsvinden (€ 25.000,-) (N).