Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 2.216.000 € 2.350.000 € -134.000
Ontrekking aan reserves € -4.773.000 € -4.852.000 € 79.000
Totaal € -2.557.000 € -2.502.000 € -55.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Niet van toepassing

 

Onttrekking aan reserves:

Voor assetmanagement wordt met een deel van de initiatieven aangesloten bij de lopende organisatieontwikkeling waardoor er verschuiving in de tijd is (zie programma B&O) en er een lagere onttrekking uit bestemmingsreserve assetmanagement zal plaatsvinden (€ 25.000,-) (N).

De kosten voor innovatie vallen € 30.000,- lager uit over 2019 (zie programma B&O) en dus is er sprake van een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve innovatie (N).