Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 0 € 0 € 0
Ontrekking aan reserves € -1.482.000 € -3.489.000 € 2.007.000
Totaal € -1.482.000 € -3.489.000 € 2.007.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

-

Onttrekking aan reserves:

Het voordeel van € 2.007.000,- heeft betrekking op een onttrekking uit de bestemmingsreserve “uitgestelde werken 2020” (€ 1.882.000,-) en een onttrekking uit de bestemmingsreserve voor het LEADER programma (€ 125.000,-). Deze onttrekkingen zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats in de algemene vergadering van 1 juli 2021. Omdat bij het opstellen van de monitor de 1e begrotingswijziging nog niet is vastgesteld zijn de betreffende bedragen in deze monitor in de prognose opgenomen. Tegenover de hogere prognose (opbrengst) van de onttrekking uit de reserve staan de hogere prognoses binnen de programma’s.