Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 285.000 € 285.000 € 0
Ontrekking aan reserves € -2.225.000 € -4.019.000 € 1.794.000
Totaal € -1.940.000 € -3.734.000 € 1.794.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

 

 

Onttrekking aan reserves:

Tegenover diverse hogere prognoses bij de programma’s staat een extra onttrekking uit de algemene- en bestemmingsreserve van ruim € 2 miljoen. Dit betreft de onttrekking uit de bestemmingsreserves voor de uitgestelde werken (€ 923.000,-) (N) en herstel cultuurhistorische duikers (€ 140.000,-) (N). Uit de algemene reserves wordt een bedrag onttrokken voor de projecten omgevingswet, archief Zeeuws Vlaanderen en inrichten documentenatelier (in totaal (€ 731.000,-) (N). Deze onttrekkingen zijn in de 2e begrotingswijziging opgenomen.